2017

Zapytanie ofertowe na zakup oprogramowań Process Simulate
Zapytanie ofertowe 1 3 RPO_WL_Process_Si[...]
PDF-Dokument [452.7 KB]

Postępowanie na zakup oprogramowań Process Simulate zostało zakończone w dniu 07.04.2017 o godzinie 23.59.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma KS Automotive Sp. z o.o.

2016

Zapytanie Ofertowe na zakup mebli laboratoryjnych
Zapytanie ofertowe na zakup mebli labora[...]
PDF-Dokument [675.4 KB]

Postępowanie na zakup mebli laboratoryjnych zostało zakończone w dniu 12.04.2016 o godzinie 23.59.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Mebelux Sp. z o.o.   

Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu komputerowego
Zapytanie ofertowe_komputery_drukarki.pd[...]
PDF-Dokument [611.8 KB]

Postępowanie na zakup sprzętu komputerowego zostało zakończone w dniu 01.05.2016 o godzinie 23.59.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PCASE Sp. z o.o.   

Zapytanie ofertowe na zakup oprogramowań Process Simulate i CAD NX
Zapytanie ofertowe 1 3 RPO_WL_Process_Si[...]
PDF-Dokument [432.2 KB]

Postępowanie na zakup oprogramowań Process Simulate i CAD NX zostało zakończone w dniu 26.06.2016 o godzinie 23.59.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma KS Automotive Sp. z o.o.

Ogłoszenie o zamówieniu
notice-Simulate.pdf
PDF-Dokument [112.8 KB]
Zapytanie ofertowe na zakup oprogramowań DELMIA i CATIA
Zapytanie ofertowe 1 3 RPO WL_Oprogramow[...]
PDF-Dokument [428.4 KB]

Postępowanie na zakup oprogramowań DELMIA i CATIA zostało zakończone w dniu 26.06.2016 o godzinie 23.59.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma DYTRON Sp. z o. o.

Ogłoszenie o zamówieniu
notice-Delmia.pdf
PDF-Dokument [112.5 KB]

 

W dniu 28.10.2016r. firma KS Engineering Technology sp. z o.o. podpisała z Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości umowę o dofinansowanie na realizację projektu STWORZENIE INFRASTRUKTURY BADAWCZO-ROZWOJOWEJ W FIRMIE KS ENGINEERING TECHNOLOGY SP. Z O.O.

Przedmiotem projektu jest zakup infrastruktury B+R w postaci środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Głównym celem jest rozpoczęcie świadczenia usług badawczych skierowanych dla branży Automotive. Zakup niezbędnej infrastruktury badawczej pozwoli na rozwój potencjału B+R przedsiębiorstwa w postaci rozpoczęcia świadczenia usług badawczych.

KS Engineering Technology specjalizować się będzie w dwóch obszarach badawczych:

- badania i rozwój procesów produkcyjnych

- badania i rozwój konstrukcji zautomatyzowanych systemów złożonych linii produkcyjnych.

Stworzone w ramach projektu profesjonalne biuro badawczo-rozwojowe będzie świadczyć następujące usługi:

- Testy i wirtualne symulacje procesów produkcyjnych

- Opracowywanie i symulacje produkcji pilotażowych

- Opracowywanie dokumentacji technologicznej procesów produkcyjnych

- Opracowywanie konstrukcji zrobotyzowanych linii produkcyjnych

Usługi badawcze będą świadczone w ramach projektów opracowywania procesów produkcyjnych poszczególnych części nowych modeli samochodów, czy innowacyjnych rozwiązań w zakresie poszczególnych modeli samochodów. Projekty dotyczyć będą opracowywania innowacyjnych rozwiązań produktowych i procesowych - rozwiązań koncepcyjnych zaplanowanych do wprowadzenia na rynek w latach 2016 - 2021.

Wartość projektu: 3 172 059, 36

Wkład funduszy europejskich: 1 903 235, 62

 

Druckversion Druckversion | Sitemap
KS engineering technology Sp. z o. o.